Svet-Stranek.cz
vítejte

Zdroje plnění cílů:

Zdroje plnění cílů

Základním zdrojem je plnění Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
- uplatňování principů významů prostředí podle R. Dreikurse
- uplatňování prvků projektů Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a Zdravá abeceda
- plánování dle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera
- Kurikulum předškolní výchovy a materiálů NOMI
- analýza podmínek pedagogické evaluační činnosti
- odborná literatura zejména z nakladatelství Portál, časopis Informatorium, poznatky z DVPP
- portál RVP pro předškolní vzdělávání
 
Význam prostředí podle R. Dreikurse:
 
 - žije - li dítě v ovzduší nevraživosti, naučí se nenávidět
 - žije - li dítě v ovzduší ustavičné kritiky, bude v celém životě odsuzovat druhé
 - žije - li dítě v ovzduší výsměchu, bude pociťovat nejistotu vůči všem
 - žije - li dítě v ovzduší výčitek, bude ho stále srážet pocit viny
 - žije - li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé
 - žije - li dítě v ovzduší přítomnosti, bude mít pocit spravedlnosti
 - žije - li dítě v ovzduší oceňování, bude umět kladně hodnotit druhé
 - žije - li dítě v ovzduší bezpečí, bude v budoucnu důvěřovat druhým
 - žije - li dítě v ovzduší povzbuzování, nebude mu chybět smělost
 - žije - li dítě v ovzduší uznání, nabude sebedůvěry

- žije - li dítě v ovzduší přátelství a lásky, bude nacházet lásku všude ve světě a bude ji samo umět projevovat

  

návštěvníků stránky
celkem78 754