Svet-Stranek.cz
vítejte

Společné záměry a cíle:

Společné záměry a cíle

Naším společným cílem je vytvářet v součinnosti s rodinou optimální podmínky
pro všestranný rozvoj dítěte a předpoklady pro jeho další vzdělávání. Podporovat jeho tělesný, psychický a sociální vývoj. Rozvíjet v každém dítěti pozitivně
a sebevědomě laděnou osobnost na základě aktivního citového a estetického vnímání a prožívání světa.

Vzdělávání přizpůsobovat potřebám dětí příslušné věkové skupiny a dbát,
aby vývojová specifika byla při vzdělávání dětí respektována.
Při výchovně vzdělávací práci využívat zapojení do projektu "Zdravá abeceda". Zaměřit se na čtyři základní domény:
- pohyb
- výživa
- vnitřní pohoda
- zdravé prostředí

"Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí,
než to, co umí a zná - neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak životní zkušenost, respektive pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá
je plnohodnotně nenahraditelná."

 

 

návštěvníků stránky
celkem78 754