Svet-Stranek.cz
vítejte

Program, nabídka:

Program, nabídka

Školní vzdělávací program

"Svět dítěte"

vychází z Kurikula pro předškolní výchovu a materiálů NOMI

Škola zajišťuje odbornou logopedickou péči – speciální třída pro děti s vadami řeči. Mohou být umisťovány děti ze všech MŠ po dohodě se zákonnými zástupci a po doporučení odborníků – spolupráce s PPP – odborné vedení.
V mateřské škole integrujeme zdravotně postižené děti, včetně zajištění odborné péče.

Nabídka v rámci ŠVP pro nejstarší předškolní děti:

anglický kroužek
Děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka.

hra na flétnu
Děti se učí správnému dýchání, rytmu, seznamují se se základy notové osnovy.

Kroužek pro děti se zájmy o hudební a hudebně pohybové činnosti

výtvarný kroužek
Formou různých výtvarných technik děti tvoří výrobky, dekorace, obrázky.

logopedický kroužek

plavecký výcvik
probíhat bude v Hlinsku v Čechách
návštěvníků stránky
celkem78 754