Svet-Stranek.cz
vítejte

Řízení školy:

Řízení školy

V čele mateřské školy stojí ředitelka školy.Je statutárním orgánem školy.
- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání
a školských služeb
- odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu
se zákonem a závazným vzdělávacím programem RVP
- odpovídá za pedagogickou úroveň vzdělávání
- stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
- řídí ostatní vedoucí pracovníky škol a koordinuje jejich práci
- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
- vytváří podmínky pro kontrolní orgány a přijímá následná opatření
- odpovídá za používání finančních prostředků

Jeden z vedoucích pracovníků je statutární zástupce, ten zastupuje ředitelku
v plném rozsahu.

Za každé odloučené pracoviště zodpovídá vedoucí předškolního zařízení.
- řídí, kontroluje, hodnotí podřízené pracovníky
- odpovídá za odbornou pedagogickou úroveň předškolního zařízení
- tvoří vzdělávací program mateřské školy a zodpovídá za jeho plnění
- co nejlépe organizuje chod a práci školy
- odpovídá za použití finančních prostředků
- vytváří příznivé podmínky pro práci a zajišťuje ochranu a zdraví při práci

Učitelky mateřské školy
- zajišťují výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí podle daného školního vzdělávacího programu
- tvoří třídní vzdělávací programy
- aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
návštěvníků stránky
celkem78 754