Svet-Stranek.cz
vítejte

Program, nabídka:

Program, nabídka

Školní vzdělávací program

"Svět očima dětí od podzimu do léta"


vychází ze základních potřeb dítěte:

- být přijímáno v ovzduší přátelství a lásky

- pohybovat se beze strachu a napětí

- cítit se v bezpečí

- mít možnost rozvoje

- být přijímáno a bráno vážněNabídka v rámci ŠVP pro nejstarší předškolní děti:

hra na flétnu
Děti se učí správnému dýchání, rytmu, seznamují se se základy notové osnovy.

výtvarný kroužek
Formou různých výtvarných technik děti tvoří výrobky, dekorace, obrázky.

angličtina
Děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka.

logopedická prevence
Pro děti s vadami řeči

plavecký výcvik
Probíhá v bazénu v Havlíčkově Brodě.

návštěvníků stránky
celkem78 754