Svet-Stranek.cz
vítejte

Aktuality:

Aktuality        Novinky  v předškolním  vzdělávání

Rok 2017 přináší do předškolního vzdělávání  několik změn.
Hned první změnou je termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018,  ty se budou ve všech mateřských školách  v ČR konat až v první polovině měsíce května. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.  Další podstatnou změnou je povinné předškolní vzdělávání pro děti narozené do 31.8.2012/včetně/  tedy pětileté a šestileté s odkladem školní docházky. Pokud tyto děti zatím do mateřské školy nedochází, je povinností  zákonných  zástupců  přihlásit  dítě k předškolnímu vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu minimálně 4 hodiny denně. Tyto děti mohou být zapsány do MŠ, i když nesplňují povinné očkování. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou dítě vzdělávat v režimu individuálního vzdělávání, nahlásí tuto skutečnost u zápisu.
Přednostně budou dále do mateřské školy  přijímány děti ,  které dosáhnou k 31.8.2017/včetně/  čtyř let.  Předškolní vzdělávání    se  organizuje pro děti  ve věku zpravidla od  tří let,  nejdříve však pro děti od 2let. Řádné očkování je však podmínkou přijetí těchto dětí do kolektivu .
Podrobné informace k zápisu do mateřské školy budeme zveřejňovat koncem měsíce března.

   Zástupce ředitelky MŠ Chotěboř

Niklová Eva
   --------------------------------------Co bude dítě v MŠ potřebovat

  - bačkory

 - pyžamo

 - náhradní spodní prádlo - oblečení pro případ znečištění

 - náhradní oblečení na pobyt venku (tepláková souprava)

 - kapesník pro pobyt venku (v prostorách MŠ používáme papírové kapesníky)

 - starší děti - kartáček na zuby, dětská zubní pasta, kelímek (upřesní třídní učitelky)

 - jedno balení papírových kapesníků, mýdlo, toaletní papír (můžete nosit během září)

  

------------------------------------------------------------------------

 

Nástup do mateřské školy

 Jak dítěti pomoci?
 
 - buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí (pokud o to dítě stojí, můžete s ním po určitou dobu zůstat v prvních dnech ve školce)
 - přibalte mu mazlíčka na spaní (dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka. Jedná se o hračku, se kterou má citové pouto a často jim výrazně pomáhá v adaptaci na nové prostředí)
 - používejte stejné rituály (voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte ho, pokud možno, ve stejnou hodinu )
 - rozlučte se krátce (loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě,  proto je zbytečně nestresujte)
 - buďte citliví a trpěliví (vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo)
 - komunikujte s učitelkou (možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát)
 - potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte
 
 Co byste nikdy neměli dělat?
 
 - nenechte se obměkčit, buďte důslední (když už se jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit, trvejte na svém)
 -nestrašte své dítě školkou-"počkej,ve školce ti ukážou"(za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte)
 - zvládejte své emoce a dítě je zvládne také (rodič musí být dítěti oporou)
 
---------------------------------------------------------------
 
Zapojení MŠ do projektu
 

Celá MŠ je zapojenado projektu

"Zdravá abeceda".

Zdravá abeceda je nový vzdělávací program, který podporuje výchovu ke zdravému životnímu stylu předškolních dětí. Je doporučen MŠMT, VÚP Praha. Pracovnice školy byly proškoleny na semináři a získaly osvědčení. Vzdělávací akce byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace můžete nalézt na www.zdrava-abeceda.cz

 

 

-------------------------------------------------------------------------

návštěvníků stránky
celkem78 754